آرشیو دسته بندی: فتوشاپ ویژه عکاسان

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان نگاتیو کردن عکس ها در فتوشاپ بیان کاربرد Blending vivid light برای تلفیق لایه ها بیان کاربرد فیلتر Other/High […]

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد ابزار Select Object در فتوشاپ بیان کاربرد ابزار Free Transform همراه مثال عملی بیان کاربرد Blending Screen برای تلفیق لایه ها توضیح […]

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر در فتوشاپ

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم. در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه کاربرد ابزار Rectangle Tool   همراه مثال عملی کاربرد ابزار Elliptical Marquee Tool همراه مثال عملی بیان کاربرد فیلتر Pixelate/Mosaic برای شطرنجی کردن […]

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد Color Lookup در Adjustment Layer بروی لایه ها بیان کاربرد LUT ها همراه مثال عملی بیان کاربرد Hue/Saturation در Adjustment […]

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد smart object همراه مثال عملی بیان کاربرد HDR Toning در منوی Image/Adjustments استفاده از ماسک لایه ها به صورت Negative […]

همسان سازی رنگ در ترکیب چند عکس

همسان سازی رنگ در ترکیب چند عکس

آموزش همسان سازی رنگ در ترکیب چند عکس در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد ابزار Select Object در فتوشاپ بیان کاربرد فیلتر Blur/Average برای تنظیم رنگها بیان کاربرد فیلتر Blending overlay […]

آموزش ایجاد بوکه (Bokeh) بروی تصویر

آموزش ایجاد بوکه (Bokeh) بروی تصویر

آموزش ایجاد بوکه (Bokeh) بروی تصویر در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه معرفی ابزار Object selection tools در آخرین نسخه فتوشاپ و کار با آن بیان کاربرد Blending Screen برای تلفیق لایه ها […]

آموزش ایجاد افکت آتش روی صورت

آموزش ایجاد افکت آتش روی صورت

آموزش ایجاد افکت آتش روی صورت در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد Blending Screen برای تلفیق لایه ها بیان کاربرد ابزار Free Transform همراه مثال عملی توضیح کلی درباره این آموزش […]

آموزش Double Exposure در فتوشاپ

آموزش Double Exposure در فتوشاپ

آموزش Double Exposure در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه طریقه سیاه و سفید کردن تصویر از طریق Hue/Saturation بیان کاربرد Gradient در Adjustment Layer بروی لایه ها معرفی خاصیت Create Clipping Mask روی […]

آموزش تبدیل عکس به کاریکاتور

آموزش تبدیل عکس به کاریکاتور

آموزش تبدیل عکس به کاریکاتور عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه معرفی فیلتر  Liquify در آخرین فتوشاپ و کار با آن بیان کاربرد فیلترها در smart object همراه مثال عملی توضیح کلی درباره این آموزش […]