آموزش ساخت خط منحنی و زیگزاگ در فتوشاپ

آموزش ساخت خط منحنی و زیگزاگ در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Woods” در فتوشاپ – لرنینگ24

آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Woods” در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی تراکت شماره 9 در فتوشاپ

آموزش طراحی تراکت شماره 9 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان بلند [...]

ادامه مطلب
آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Shirt” در فتوشاپ

آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Shirt” در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کارت ویزیت شماره 5

آموزش طراحی کارت ویزیت شماره 5 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Baker” در فتوشاپ

آموزش ساخت لوگوتایپ کلمه “Baker” در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 14 در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 14 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 13 در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 13 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 12 در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 12 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 11 در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 11 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 10 در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره 10 در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره نهم در فتوشاپ

آموزش طراحی کاور اینستاگرام شماره نهم در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
آموزش تصحیح خودکار رنگ در فتوشاپ

آموزش تصحیح خودکار رنگ در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان در نظر [...]

ادامه مطلب
آموزش تکنیک انعکاس شیشه ‌ای در فتوشاپ

آموزش تکنیک انعکاس شیشه ‌ای در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان در [...]

ادامه مطلب
آموزش افزایش بازتاب نور در فتوشاپ

آموزش افزایش بازتاب نور در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان در نظر [...]

ادامه مطلب
قراردادن طرح دلخواه بروی دیوار خالی در فتوشاپ

قراردادن طرح دلخواه بروی دیوار خالی در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب
ایجاد سایه برای سوژه در فتوشاپ

ایجاد سایه برای سوژه در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان در نظر [...]

ادامه مطلب
تکنیک از بین بردن لکه ها در فتوشاپ

تکنیک از بین بردن لکه ها در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان [...]

ادامه مطلب