لطفا در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد همکاری با ما تماس بگیرید. ما می‌دانیم که همواره در راه پیشرفت به کمک دیگران نیاز داریم و هیچ‌گاه تمامی ایده‌های خوب به ذهن ما نمی‌رسد.

برخی از ایده‌های کنونی وب‌سایت L24، نتیجه اعمال نظرات بازدیدکنندگان بوده است.

شماره تماس: 6401 2842 021


شماره فکس (مستقیم): 6430 2842 021


ایمیل: [email protected]