آشیوه شده در: کراپ کردن

Dragging the image inside the crop border

آموزش کراپ کردن یا برش عکس ها در فتوشاپ به وسیله ابزار Crop tool

[lwptoc] در این آموزش قصد دارم که به شما روش برش دادن یا کراپ کردن عکس ها را با استفاده از Crop Tool نشان بدهم.در این روش به گونه ای عکس را برش میدهیم که عکس دچار هیچ آسیبی نشود و در نهایت یک عکس صاف و مناسب خواهیم داشت. برش دادن عکس به وسیله […]