آشیوه شده در: سطح متوسط

آموزش ایجاد مه بروی تصویر در نرم افزار فتوشاپ

آموزش ایجاد مه بروی تصویر در نرم افزار فتوشاپ

آموزش ایجاد مه بروی تصویر در نرم افزار فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد فیلتر Render/Difference Clouds برای ایجاد ابرهای رنگی بیان کاربرد Blending Screen برای تلفیق لایه ها بیان کاربرد […]

آموزش جایگزینی عکس بروی صفحه یک نمایشگر در فتوشاپ

آموزش جایگزینی عکس بروی صفحه یک نمایشگر در فتوشاپ

آموزش جایگزینی عکس بروی صفحه یک نمایشگر در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد ابزار Select Object در فتوشاپ بیان کاربرد ابزار Free Transform همراه مثال عملی بیان کاربرد فیلتر Blur/Gaussian […]

آموزش ایجاد تصویر درون آینه در فتوشاپ

آموزش ایجاد تصویر درون آینه در فتوشاپ

آموزش ایجاد تصویر درون آینه در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه کاربرد ابزار Path Tool همراه مثال عملی کاربرد Clipping Mask بروی لایه ها بیان کاربرد ابزار Free Transform همراه مثال عملی […]

آموزش ترکیب دو عکس در یک تم در فتوشاپ

آموزش ترکیب دو عکس در یک تم در فتوشاپ

آموزش ترکیب دو عکس در یک تم در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش رایگان کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه کاربرد ابزار Quick Selection Tool  همراه مثال عملی کاربرد ابزار Path Tool همراه مثال عملی کاربرد ابزار Clone Stamp […]

آموزش ایجاد نورهای رنگی بروی تصویر در فتوشاپ

آموزش ایجاد نورهای رنگی بروی تصویر در فتوشاپ

آموزش ایجاد نورهای رنگی بروی تصویر در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه رایگان در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد Adjustments/Levels برای تغییرات بروی رنگهای تصویر استفاده از ماسک لایه ها به صورت Negative بیان کاربرد Adjustments/Brightness-Contrast برای […]

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ

آموزش از بین بردن چین و چروک در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان نگاتیو کردن عکس ها در فتوشاپ بیان کاربرد Blending vivid light برای تلفیق لایه ها بیان کاربرد فیلتر Other/High […]

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ

آموزش تغییر چشم در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد ابزار Select Object در فتوشاپ بیان کاربرد ابزار Free Transform همراه مثال عملی بیان کاربرد Blending Screen برای تلفیق لایه ها توضیح […]

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر

آموزش سانسور کردن قسمتی از تصویر در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه کاربرد ابزار Rectangle Tool   همراه مثال عملی کاربرد ابزار Elliptical Marquee Tool همراه مثال عملی بیان کاربرد فیلتر Pixelate/Mosaic برای شطرنجی […]

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ

آموزش تبدیل روز به شب در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد Color Lookup در Adjustment Layer بروی لایه ها بیان کاربرد LUT ها همراه مثال عملی بیان کاربرد Hue/Saturation در Adjustment […]

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ

آموزش کارکردن با افکت HDR در فتوشاپ عنوانی هست که برای این آموزش کوتاه در نظر گرفتیم که در پایین به اهداف و توضیحات کلی آن می پردازیم. اهداف کلی این آموزش کوتاه بیان کاربرد smart object همراه مثال عملی بیان کاربرد HDR Toning در منوی Image/Adjustments استفاده از ماسک لایه ها به صورت Negative […]