دستور Match Color  به شما این امکان را می دهد اقدام به تطبیق و تنظیم رنگ در فتوشاپ کنید. همچنین می توانید با تغییر درخشندگی و محدوده رنگ و خنثی کردن هر رنگی که ممکن است وجود داشته باشد، به بررسی رنگ در فتوشاپ بپردازید. دستور Match Color  فقط در حالت RGB  موجود است.

هنگامی که از دستور Match Color  استفاده می کنید، اشاره گر به یک قطره تبدیل می شود. اصلاحات را با قطره چکان انجام دهید. مقادیر پیکسل رنگ مربوطه در پانل اطلاعات نمایش داده می شود. این پنل به شما امکان می دهد دقیقاً تغییراتی که با دستور Match Color  اعمال شده اند را کنترل کنید.

تنظیم رنگ در فتوشاپ
تنظیم رنگ در فتوشاپ

تطبیق رنگ دو تصویر

 1. این شما و این گنج تجربیات ما با حسین فتوت خواه. دو تصویر رنگی مبدأ و مقصد انتخاب کنید.

 

اگر انتخابی انجام ندهید، دستور Match Color  آمار کلی تصویر را بین تصاویر مطابقت خواهد داد.

 1. تصویری را که می ‌خواهید تغییر دهید را انتخاب سپس Image > Adjustments > Same Color را انتخاب کنید.

گزینه های انتخابی
گزینه های انتخابی

 

گزینه None
گزینه None

اگر از دستور Match Color  بر روی لایه خاصی در تصویر مورد نظر استفاده می کنید، زمانی که Match Color  را انتخاب می کنید باید آن لایه فعال باشد.

گزینه همان رنگ در فتوشاپ

گفتگوی رنگ مطابقت

 1. در قسمت منبع کادر محاوره ای Match Color (بخش آمار تصویر)، تصویر منبعی را که می خواهید رنگ آن با تصویر مورد نظر مطابقت داشته باشد، انتخاب کنید. اگر نمی خواهید محاسبه تنظیم رنگ در فتوشاپ بر اساس تصویر دیگری باشد، None را انتخاب کنید. سپس تصویر هدف و منبع یکسان است.

در صورت لزوم، از فیلد Level  برای انتخاب سطح تصویر منبع که می ‌خواهید از رنگ ‌های آن برای مطابقت استفاده کنید، بهره ببرید. همچنین می ‌توانید در کادر Layer، Merged to One Layer  را انتخاب کنید تا رنگ ‌های همه لایه‌ ها در تصویر منبع مطابقت داشته باشد.

 1. هنگامی که ناحیه ای از تصویر را انتخاب کردید، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهید:

 • اگر می‌خواهید تنظیم رنگ در فتوشاپ روی کل تصویر هدف اعمال شود، در زیر تصویر هدف، گزینه نادیده گرفتن انتخاب هنگام تنظیم را روشن کنید. اگر این گزینه را انتخاب کنید، انتخاب در تصویر هدف نادیده گرفته می شود و کل تصویر هدف تنظیم می شود.
 • اگر ناحیه‌ای را در تصویر منبع انتخاب کرده‌اید و می‌خواهید از رنگ‌های آن انتخاب برای تطبیق استفاده کنید، در بخش آمار تصویر، محاسبه رنگ‌ها از انتخاب در منبع را روشن کنید. اگر می‌خواهید انتخاب را در تصویر منبع نادیده بگیرید و از رنگ‌های کل تصویر منبع برای تطبیق استفاده کنید، این گزینه را غیرفعال کنید.
 • در بخش Image Statistics اگر ناحیه ای را در تصویر مورد نظر انتخاب کرده اید و می خواهید از رنگ های موجود در آن انتخاب برای تطبیق استفاده کنید، Calculate Colors From Selection In Target  را روشن کنید. اگر می‌خواهید انتخاب را در تصویر هدف نادیده بگیرید و از رنگ‌های کل تصویر هدف برای تطبیق استفاده کنید، این گزینه را غیرفعال کنید.
 1. برای حذف خودکار رنگ در تصویر مورد نظر، گزینه Balance را روشن کنید. مطمئن شوید که گزینه Preview  روشن است تا هر زمان که تغییری ایجاد می کنید، تصویر به روز شود.

 2. با نوار لغزنده Luminance روشنایی تصویر مورد نظر را افزایش یا کاهش دهید. یا می توانید مقداری را در قسمت Luminance  وارد کنید. حداکثر مقدار 200، حداقل مقدار 1 و مقدار پیش فرض 100 است.

 3. با استفاده از نوار لغزنده Color Intensity اشباع رنگ را در تصویر مورد نظر تنظیم کنید. یا می توانید مقداری را در قسمت Color Intensity  وارد کنید. حداکثر مقدار 200، حداقل مقدار 1 و مقدار پیش فرض 100 است. با استفاده از حداقل مقدار، تصویری در مقیاس خاکستری ایجاد می شود.

 4. با اسلایدر Fade میزان تنظیم را کنترل کنید. هرچه اسلایدر را بیشتر به سمت راست ببرید، تصویر کمتر تصحیح می شود.

 5. برای اعمال تغییرات تنظیم رنگ در فتوشاپ روی OK” ” کلیک کنید.

 

 

 

 

برای آشنایی با چگونگی فیلتر تصویر داخل کادر کلیک کنید..

 

 

 

[/message_box]

 

تطبیق رنگ دو لایه در یک تصویر

 1. (اختیاری) انتخابی در لایه ای که باید مطابقت داشته باشد ایجاد کنید. از این روش زمانی استفاده کنید که می خواهید ناحیه ای از رنگ (مانند رنگ پوست صورت) را در یک لایه با ناحیه ای در لایه دیگر مطابقت دهید.

اگر انتخابی انجام ندهید، دستور Match Color  رنگ ها را در سراسر لایه منبع مطابقت می دهد.

 1. لایه ای را که می خواهید تغییرات را روی لایه فعال اعمال کنید ایجاد کنید و Image > Adjustments > Match Color رل انتخاب کنید.

 2. در کادر محاوره ای Match Color، در قسمت Image Statistics،  مطمئن شوید که قسمت Source  با تصویر مقصد در قسمت Target Image یکی باشد.

 3. در کادر Layer، لایه ای را که می خواهید از رنگ آن برای تطبیق استفاده کنید، انتخاب کنید. همچنین می‌توانید Reduced to One Layer  را در کادر Layer انتخاب کنید تا رنگ‌های همه لایه‌ها مطابقت داشته باشد.

 4. هنگامی که ناحیه ای از تصویر را انتخاب کردید، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهید:

 • اگر می‌خواهید تنظیم در فتوشاپ بر روی کل لایه هدف اعمال شود، در قسمت Target Image، گزینه Ignore Selection When Adjusting را روشن کنید. اگر این گزینه را انتخاب کنید، انتخاب در لایه هدف نادیده گرفته می شود و کل لایه هدف تنظیم می شود.
 • اگر ناحیه‌ای را در تصویر منبع انتخاب کرده‌اید و می‌خواهید از رنگ آن انتخاب برای تطبیق استفاده کنید، در بخش آمار تصویر، محاسبه رنگ‌ها از انتخاب در منبع را روشن کنید. اگر می‌خواهید انتخاب در لایه منبع را نادیده بگیرید و از رنگ‌های کل لایه منبع برای تطبیق استفاده کنید، این گزینه را غیرفعال کنید.
 • در بخش Image Statistics، اگر ناحیه ای را در لایه هدف انتخاب کرده اید و می خواهید فقط از رنگ های موجود در آن انتخاب برای مطابقت استفاده کنید، محاسبه رنگ ها از انتخاب در هدف را روشن کنید. اگر می‌خواهید انتخاب در لایه منبع را نادیده بگیرید و از رنگ‌های کل لایه هدف برای تطبیق استفاده کنید، این گزینه را غیرفعال کنید.
 1. برای حذف خودکار رنگ در لایه هدف، گزینه Balance را روشن کنید. مطمئن شوید که گزینه Preview  روشن است تا هر زمان که تغییری ایجاد می کنید، تصویر به روز شود.

 2. روشنایی لایه هدف را با نوار لغزنده Luminance افزایش یا کاهش دهید. یا می توانید مقداری را در قسمت Luminance  وارد کنید. حداکثر مقدار 200، حداقل مقدار 1 و مقدار پیش فرض 100 است.

 3. اشباع رنگ را در لایه هدف با نوار لغزنده Color Intensity تنظیم کنید. یا می توانید مقداری را در قسمت Color Intensity وارد کنید. حداکثر مقدار 200، حداقل مقدار 1 و مقدار پیش فرض 100 است. با استفاده از حداقل مقدار، تصویری در مقیاس خاکستری ایجاد می شود.

 4. با اسلایدر Fade میزان تنظیم رنگ در فتوشاپ را کنترل کنید. هرچه اسلایدر را بیشتر به سمت راست ببرید، تصویر کمتر تصحیح می شود.

 5. برای اعمال تغییرات روی “OK” کلیک کنید.

ذخیره و اعمال تنظیم رنگ در فتوشاپ در کادر گفتگوی Match Color

 • در کادر محاوره ای Match Color  روی دکمه Save Statistics  در قسمت Image Statistics  کلیک کنید. یک نام وارد کنید و تنظیمات را ذخیره کنید.
 • در کادر محاوره ای Match Color،  روی دکمه Load Statistics  در قسمت Image Statistics  کلیک کنید. فایل را با تنظیمات ذخیره شده انتخاب و بارگذاری کنید.

 

برای آموزش تنظیم وضوح عکس در فتوشاپ کلیک کنید

 

حرف آخر

این تنظیم رنگ در فتوشاپ را برای تطبیق رنگ های مخالف انجام می دهیم. تنظیم رنگ در فتوشاپ + ویدیو آموزشی که توسط حسین فتوت خواه در لرنینگ24 ارائه می شود، به افزایش مهارت های فتوشاپی افراد کمک می کند.

جهت آموزش تکمیلی میتوانید به ویدیو آموزشی رایگان ما در آپارات مراجعه کنید

این نوشته منتشر شده در بیشتر بدانیم می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *